Ассоциация Предпринимателей Хатлона ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Партнеры

Ташкилот

Ному насаб

Суроѓа

Почтаи электрони

Тамос

1

Љаъмияти Сањњомии шакли кушодаи «Комбинати Хуроквори»-и шањри Бохтар

Саадулоев Рустам

Вилояти Хатлон, шањри Бохтар, кучаи Некрасов 3

rusadulo@gmail.com

918646568

2

Љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Насими Куњсор»

Сафаров Љурахон

Вилояти Хатлон ноњияи Вахш, љамоати дењоти 20-солагии Истиќлолият, дењаи Чорбоѓ

nasimikuhsor@gmail.com

935143233

3

Кооперативи Тиљоратии  «Бењбудї»

Саадулоев Рањматулло

Вилояти Хатлон, ноњияи Бохтар, љамоати дењоти Мењнатобод

behbudi@gmail.com

900640303

4

ТЉ Маркази Иттилоотї-Тањлили ва Таълимии «Матэма»

Ализода Зафар

Вилояти Хатлон шањри Бохтар, кучаи Айни 47

zafaralizoda@gmail.com

901055492

5

Ассотсиатсияи хочагихои дехконии “Москва”

Исмоилов Хабибулло

Вилояти Хатлон ноњияи Мир Саид Алии Њамадони,  кучаи Зебунисо-21

gani.ismoilov@mail.ru

918751966

6

Ассотсиатсияи Хољагињои дењќонии вилояти Хатлон

Шарипов Абдумалик

Вилояти Хатлон, шањри Бохтар, кучаи Айни

sharipov-eshon@mail.ru

900505505

7

Ассотсиатсияи занњои сохибкори вилояти  Хатлон

Назирова Раъно

Вилояти Хатлон, шањри Бохтар, кучаи Кайњоннавардон

dyrakhsh_2014@mail.ru

904441191

8

Кооперативи Истехсолии «Раҳмони Нурали»

Раҳмонов Мухиддин

Вилояти Хатлон, ноњияи Бохтар, љамоати дењоти Заргар

 

935912110

9

ПК «Ансори»

Абдурахим Тохиров

Вилояти Хатлон, ноњияи Љайњун, љамоати дењоти

 

935134690

10

ПК   «Ангурбог»

Каримов Шерали

Вилояти Хатлон, ноњияи Балхи, љамоати дењоти

 

902558819

11

Ташкилоти љамъиятии  “Бонувони Хатлон”

Махсудхољаева Гулбањор

Вилояти Хатлон, шањри Бохтар, кучаи Вањдат

gul19@mail.ru

900901009

12

Ташкилоти љамъиятии “Нури Хатлон”

Ќурбонов Хуршед

Вилояти Хатлон, шањри Бохтар, мањаллаи Вахдат-2, бинои 295

khurshed.ibrohimi@gmail.com

907322626